Oboustrannost je všude. Jestliže někomu něco dáme, chceme něco na oplátku. Příroda s námi zachází také tak.

Příroda nevyužívá slova k tomu, aby nás na něco poukázala. Svoje slova prezentuje svými skutky. Pokud se jí něco nezdá, dá to rázně znát. Pokud nechceme dostávat špatné věci, nesmíme je ani darovat.

ekologie

Autor: Mark Morgan
Źródło: http://www.flickr.com
Není zlé, co spotřebováváme, je špatné to, co z nás vychází. Pod spotřebováváním si nemusíme představovat jenom potraviny. absorbujeme různé informace, malby, videa, slova ostatních lidí. To vše do nás vstupuje. A my to musíme vstřebat. konkrétní část vyhodit, další si ponechat déle a ještě jinou si ponecháme dočista. Občas je ale nesnáz, že jestliže toho je v nás hodně a k tomu jsme ještě pod náporem, odpovídáme tak, jak bychom nechtěli. Přes slova smíme někoho pohoršit. Analogicky je to s přírodou – více k tomuto tématu. Zahlcujeme jí kvantem rozmanitých předměty, které později musí vstřebat. Při tom, si neuvědomujeme, že nějaké předměty se vstřebávají i několik desítek let. Díky novým technologiím máme ale různorodá recyklační místa, jaká pomáhají přírodě se vypořádat s nepořádkem. Též doma můžeme žít ekologičtěji. Nádoby na tříděný odpad je pomalu základní předměty, v každé domácnosti. Není to pohodlnější jenom pro přírodu, ale rovněž pro lidi. S pomocí tříděnému odpadu se z recyklovaných předměty mohou vytvářet nové stejně cenné. V dnešní době už i ve společnosti anebo ve školách se můžeme setkat s nádoby na tříděný odpad. Převážně jsou označené barvou, co nám usnadňuje rozpoznání konkrétního odpadku. Do firmy si také můžeme opatřit čerpadlo na naftu. Takovéto čerpadlo dlouho a bezpečně kooperujeme. Lehce jde připevnit na barely. Čerpadlo na naftu slouží k doplnění nafty kdykoli v průběhu dne. Zásluhou pistoli, jaká je k němu připojená, jde to snadno a rychle. A s pomocí toho se moc neznečistíme, ale klidně můžeme vyrazit na další cestu. Ne jenom ty dvě věci smíme doma eventuálně ve firmě užívat. Je moc dalších možnosti jak přispět k nápravě a čistotě přírody.

zelenina

Autor: Rick Ligthelm
Źródło: http://www.flickr.com
Jestliže svůj postoj naladíme na ochranu přírody, ona sama se nám za to odvděčí. Používejme 100% možností, jaké máme k dispozici. Tak se naučíme hodně věcí, ne jenom o nás samotných, ale též o jiných osobách, nebo se naučíme chápat krajinu a vybírat s ní, co nám poskytuje – skvělé stránky.