Pera zkrutné v strojírenství a jejich užíti.

Pera je možne rozčlenit na pár druhů. Každý druh má trochu jinou podobu. Jejích funkce rovněž jsou různé. Nejvíc známy žánr pružin to určitě pružiny tláčné, které jsou užívané v rozmanitých odvětvích průmyslu. Meně známym týpem pružin jsou pružiny tážné, které nejčastějí najdeme v dveřech nebo oknech. Třetím velice podstatným týpem pružin jsou zkrutné pružiny.

Continue reading “Pera zkrutné v strojírenství a jejich užíti.” »

Jak probíha produkce per a jaké jsou způsoby jejích upotřebovaní?

Zřídkakdo z nás chápe jak zakládní jsou pružiny v různorodných mašínách. Použivame per každého dne a můžeme je nalézt ve většíně věcí, které máme v náších domech. Většina z ních pracuje díky pružinam. Pružina obvykle je malou součástí velkých mašin. Jej vlív na fungování celé mašiny je doopravdy ohromný.

Continue reading “Jak probíha produkce per a jaké jsou způsoby jejích upotřebovaní?” »