Předveď vlastní stanovisko ostatním okolo tebe

V dnešní demokratické době propaguje skoro každý jiné mínění a snaží se přesvědčit druhé, že právě to jeho je pravdivé. Takovým způsobem se dělíme do určitých společenství.

Často chceme i otevřeně upozornit, jaké společenství nebo mínění propagujeme. /
tetovačky

Autor: sailn1
Źródło: http://www.flickr.com
Každá skupina, organizace nebo ideový proud se chce jaksi označit, nejčastěji nějakým znakem, oblečením, účesem, motem ale též nějakou podobou tetovačky. Takovým způsobem se snaží určitá grupa ukázat svou jednotu. V dospívání každý začíná uvažovat o společnosti a o bytí, utváříme si vlastní přesvědčení a chceme pozměnit svět. V nynějším společenství je však těžké se nenechat semlet směrem a nad míněním ostatních přemýšlet a nejen je zaostale přejmout za své. Nejen mladí lidé mnohdy ukvapeně převezmou názor a začlení se do určité skupiny a chtějí to patřičně předvést. Změní způsob oblékání, vlasy, začnou si připínat placku s nějakým motem, nechají si udělat tetování a nebo v lehčí situaci si umísťují na kůži nějaké tetovačky eventuálně štemply. /
Trvalé tetování je cosi, co je nesnadno odstranitelné. Proto v případě, že zastáváme určité přesvědčení a potřebu to projevit heslem či symbolem na vlastní tělo je případné nejdříve vyzkoušet henu popřípadě o něco kratší dobu přetrvávající tetovačky. Mnohokrát se chceme nechat označit jen naschvál, rozmaru popřípadě proto abychom měli pocit, že kamsi náležíme a ani o tom důkladně neuvažujeme. S léty a přibývajícími zkušenostmi se můžou názory měnit a proto nad tím přemýšlejme. /

Stůjme ve svých názorech a nemějme obavy ukázat veřejnosti, co zastáváme. Usilujme však nad problémy rozjímat a být kritičtí, co se týče převzetí mínění za své, ale zároveň buďme otevření novým přesvědčením.