Pera zkrutné v strojírenství a jejich užíti.

Pera je možne rozčlenit na pár druhů. Každý druh má trochu jinou podobu. Jejích funkce rovněž jsou různé. Nejvíc známy žánr pružin to určitě pružiny tláčné, které jsou užívané v rozmanitých odvětvích průmyslu. Meně známym týpem pružin jsou pružiny tážné, které nejčastějí najdeme v dveřech nebo oknech. Třetím velice podstatným týpem pružin jsou zkrutné pružiny.

Continue reading “Pera zkrutné v strojírenství a jejich užíti.” »